fbpx
Biżuteria tworzona z pasją
Biżuteria tworzona z pasją

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCHIELE

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymagania techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa do odstąpienia

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących nie będących Konsumentami

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.

Konto – bezpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną) regulowana odrębnymi przepisami, dzięki której Kupujący może założyć swoje indywidualne Konto w Sklepie.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupujący – każda podmiotowa jednostka kupująca w Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep – sklep internetowy SCHIELE prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://schiele.pl.

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SCHIELE, MAGDALENA MAŁGORZATA SCHIELE, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8321884455, REGON 731621779, ul. Miedziana 3A/9, 00-814 Warszawa.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Miedziana 3A/9, 00-814 Warszawa

Adres e-mail: biuro@schiele.pl

Telefon: +48 530 886 666

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne są:

 • Urządzenie z dostępem do internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i ciasteczka

Aby złożyć zamówienie w Sklepie, oprócz wymagań określonych w punkcie 1, wymagane jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów pokazane w Sklepie są cenami całkowitymi za towar, zawierającymi VAT.

Sprzedawca wskazuje, że całkowita cena zamówienia składa się z ceny za towar oraz, w stosownych przypadkach, kosztów dostawy towarów wskazanych w Sklepie.

Wybrany produkt należy dodać do koszyka zakupowego w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie metod dostawy towarów oraz metodę płatności za zamówienie, jak również podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca dostarcza Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostawy towaru.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. utworzyć Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji, podając swoje dane przy każdym możliwym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

Za zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • Przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
  • Dostępne formy płatności:

   • Karty płatnicze:

    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
 • Poprzez platformę płatności:
  • Shoper Payments
  • DotPay
 • Pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostawy towaru do Kupującego.
 • Gotówką przy osobistym odbiorze towaru.

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatności Shoper Payments, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Jeśli Kupujący wybierze płatność z góry, zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, możliwe jest dokonanie płatności za zamówienie wyłącznie bezpośrednio po jego złożeniu.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

W sytuacji, gdy Kupujący nabył w ramach jednego zamówienia towary o różnych terminach realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie odpowiednim dla towaru o najdłuższym czasie realizacji.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od wybranej przez Kupującego metody dostawy:

 • Przez usługę kurierską
 • Przez Pocztę Polską
 • Do paczkomatów InPost

Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

Jeśli Kupujący wybierze osobisty odbiór towaru, towar będzie gotowy do odbioru w wskazanym terminie realizacji zamówienia, a jeśli Sprzedawca wskazał termin wysyłki towaru – w tym okresie.

§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą przez Sklep, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w ciągu 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli produkt nie jest spersonalizowany.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej sztuki lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej sztuki w przypadku umowy obligującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane oddzielnie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, informacja przekazana drogą mailową).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o odesłanie towaru na adres: ul. Miedziana 3A/9, 00-814 Warszawa niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż byłoby to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli ze względu na swoją naturę towar nie może zostać odesłany w zwykły sposób pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konsument zostanie poinformowany o szacowanej wysokości tych kosztów przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub przy składaniu zamówienia.

Konsument nie może zwrócić ani wymienić towarów wykonanych na zamówienie (wszystkie produkty spersonalizowane).

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA

Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów ochrony zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swoją naturę, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Do dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od fluktuacji na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Do dostawy treści cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku, jeżeli wykonanie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji przewidzianej w Kodeksie Cywilnym, jeśli gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi, Kupujący może na warunkach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • W przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć ten towar, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, pod adres ul. Miedziana 3A/9, 00-814 Warszawa.

Jeśli dla towaru udzielona została dodatkowa gwarancja, informacje o niej, a także o jej warunkach, znajdują się w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE POZASĄDOWE I DROGI ODWOŁAWCZE

W przypadku, gdy procedura reklamacyjna nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Konsumenta, Konsument może skorzystać między innymi z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwą Wojewódzką Inspekcję Handlową, do której należy złożyć wniosek o mediację. Procedura ta jest z reguły bezpłatna. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura ta jest z reguły bezpłatna. Lista sądów dostępna jest na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej wykonania, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

Kupującemu zabrania się dostarczania treści o charakterze niezgodnym z prawem.

Każde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnego akceptowania Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawarte na podstawie niniejszego regulaminu są zawierane w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem, ogranicza się do wysokości ceny zamówienia złożonego przez Kupującego i opłaconego Sprzedawcy.

Odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem, ograniczona jest do jednego roku od dnia dostarczenia towaru Kupującemu.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, który nie jest Konsumentem, właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Ten formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SCHIELE, MAGDALENA SCHIELE ul. Miedziana 3A/9, 00-814 Warszawa adres e-mail: biuro@schiele.pl

– Ja ……………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data otrzymania ………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Przewiń do góry