fbpx

Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby biżuteria oferowana Państwu na SCHIELE.com.pl była najwyższej jakości. Jeśli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy zastosowanie się do poniższych zaleceń.

Ustawowy termin zgłoszenia reklamacji, na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, wynosi 2 lata od dnia wydania zakupionego produktu. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie dwóch lat od daty jego zakupienia na SCHIELE.com.pl, w celu zgłoszenia reklamacji – w terminie dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności (pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Ustawy) – należy dostarczyć produkt wraz z paragonem do siedziby firmy. Personel firmy poprosi Państwa o podanie danych niezbędnych do wypełnienia odpowiedniego formularza, a także o podpisanie go. Reklamowany produkt można także wysłać na adres firmy:

SCHIELE, Magdalena Schiele
ul. Miedziana 3a m9
00-814 Warszawa
z dopiskiem „REKLAMACJA – Sklep Internetowy SCHIELE”.

Do przesyłki reklamacyjnej konsument, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w miarę możliwości proszony jest o dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury oraz opisanie wady produktu. W tym celu prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza.

W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji w siedzibie firmy lub dotarcia przesyłki do siedziby firmy SCHIELE, otrzymają Państwo informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

W przypadku, gdy wady wynikają z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi (koszt takiej przesyłki pokrywa nasza firma). W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu (uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania), firma SCHIELE skontaktuje się z Klientem, w celu poinformowania go o kosztach ewentualnej naprawy, wykonanej w formie zlecenia usługi odpłatnej.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji produktów zakupionych na SCHIELE.com.pl znajdują się w regulamine.